J. WIŚNIEWSKI: Slovensko chce byť v centre európskej integrácie
PREHRAŤ

J. WIŚNIEWSKI: Slovensko chce byť v centre európskej integrácie

Hosťom Pavla Demeša v relácii CD Klub je Jakub Wisniewski, poľský diplomat a analytik GLOBSEC-u.

Bratislava 15. júna (TABLET.TV) - Jakub Wiśniewski najprv pôsobil v Paríži ako poľský veľvyslanec pri OECD, dnes je viceprezidentom GLOBSEC-u i riaditeľom Globsec Policy Institute. Do štúdia TABLET.TV prijal pozvanie  krátko po ukončení dvanásteho ročníka konferencie GLOBSEC. Zúčastnili sa na nej politici z celého sveta, ale aj zástupcovia krajín V4. Spoločenstvo Vyšehradskej skupiny a jej perspektívu, resp. pôsobenie zhodnotil v rozhovore pozitívne. Uviedol, že aj dnes všetky štyri krajiny majú stále záujem o zachovanie spoločenstva, ale tiež pripomenul, že nie je možné zatvárať oči pred niektorými rozdielmi v stratégiách, a to napríklad v prípade otázok o európskej integrácii. „Vyzerá to tak, že proces hlbšej integrácie sa v blízkej budúcnosti zrýchli, no ukazujú sa aj rozdiely v prístupe k tomuto javu, pretože najmä Maďarsko a Poľsko o hlbšiu integráciu evidentne nemajú záujem, čo sa prejavilo najmä počas panelovej diskusie ministrov zahraničných vecí na nedávnej konferencii.“

Podľa slov poľského diplomata a analytika bola táto konferencia príležitosťou, vďaka ktorej sa môže „Slovenská republika dostať na mapu“. Ako uviedol pre TABLET.TV, konferencia vytvorila priestor na aktívnu diskusiu jednak o strategických otázkach týkajúcich sa budúcnosti Európskej únie i NATO, ale aj o tom, ako zabrániť tomu, aby bola NATO považovaná, ako dnes už zastaraná organizácia, ktorá sa nedokáže prispôsobiť modernej dobe a organizácia, ktorá postupne stráca vplyv v celosvetovom meradle. V tejto súvislosti Wisniewski uviedol, že členovia organizácie GLOBSEC sú dlhodobo schopní ponúkať odporúčania pre riešenia problémov spojených s NATO.

 Wisniewski sa tiež nechal počuť, že najdôležitejšou témou ostatného kongresového stretnutia bola diskusia aj o tom, ako je ešte stále mnoho ľudí v Bratislave zmätených zo súčasného diania na americkom kontinente, resp. v akej miere bude americký prezident Donald Trump podporovať NATO a záväzky plynúce z článku 5 zmluvy NATO v blízkej dobe. V nadväznosti na túto problematiku zároveň poukázal na nedávne udalosti spojené s NATO a prezidentom USA Donaldom Trumpom, keď organizáciu označil za zastaranú a rozhodnutie Veľkej Británie o brexite bolo podľa jeho názoru výbornou správou, čo mnohých znepokojilo. Dodal, že na konferencii sa síce nepodarilo nájsť komplexné riešenia, ale už len fakt, že táto téma podnietila k aktívnej diskusii, Wiśniewski vníma pozitívne. „Aj cieľom mojej budúcej aktivity v rámci think-tanku je vytvoriť priestor pre analytickú činnosť, pretože GLOBSEC by nemal byť len o jednej konferencii raz za rok, hoci v súčasnej dobe ich je mnoho plodných,“ opísal svoju predstavu o ďalšom jeho pôsobení v organizácii. Wisniewski takúto zmenu vo fungovaní organizácie odôvodnil tým, že podobná zmena je nevyhnutná, pokiaľ jej cieľom má byť dlhodobé ovplyvňovanie politických rozhodnutí, a to jednak cestou relevantných analýz, ale aj cestou poradenstva.

Komplexné riešenia by ale v budúcnosti mali byť hlavnými výstupmi organizácie GLOBSEC. Dôvodom je zmena priorít vo vnútri organizácie. Kým sa v minulosti zameriavala skôr na organizáciu konferencií, v budúcnosti sa bude viac orientovať na hĺbkové analýzy problémov, východiskami ktorých budú konkrétne opatrenia a riešenia na zlepšenie. „Cítim sa ako reprezentant strednej Európy, pretože GLOBSEC má korene práve v tejto časti sveta, tým pádom svojimi názormi nezastupujem len Slovensko, ale aj Poľsko, Maďarsko a iné krajiny,“ uviedol ako odpoveď na otázku Pavla Demeša, ako vníma svoje pracovné pôsobenie práve na Slovensku. „Slovensko a Poľsko majú mnoho spoločného, takže hoci nie som doma, necítim sa byť ďaleko od domova.“

Pozrite si reláciu Pavla Demeša CD Klub s jeho hosťom.