KAVIAREŇ NA PATRÓNKE: S historikom Michalom Schvarcom o 80. výročí vzniku samostatného slovenského štátu v marci 1939
PREHRAŤ

KAVIAREŇ NA PATRÓNKE: S historikom Michalom Schvarcom o 80. výročí vzniku samostatného slovenského štátu v marci 1939

Pozývame vás do Kaviarne na Patrónke. Sledujte novú reláciu Róberta Kotiana a jeho hostí.

Pred 80 rokmi pod nátlakom Adolfa Hitlera a v nepriaznivej geopolitickej situácii sa rozpadlo Československo, oklieštené mníchovskou dohodou Nemecka, Veľkej Británie, Francúzska a Talianska. Štrnástemu marcu predchádzalo vyhlásenie autonómie, viedenská arbitráž, ktorá pripravila Slovensko o viac ako desaťtisíc štvorcových kilometrov územia vrátane najúrodnejších oblastí Žitného ostrova, spolu 779 obcí vrátane Košíc a 854-tisíc obyvateľov, z toho najmenej 250-tisíc slovenskej národnosti. Po tvrdých rokovaniach Jozefa Tisa s Adolfom Hitlerom zasadal slovenský snem a 14. marca vyhlásil vznik Slovenského štátu, prijal zákon o samostatnom slovenskom štáte, a bola vymenovaná nová vláda s predsedom Jozefom Tisom. O týchto udalostiach hovoríme s historikom Michalom Schvarcom.