KAVIAREŇ NA PATRÓNKE: S historikom Tomášom Černákom o jeho knihe Husák – vrcholy a pády 1945-1951
PREHRAŤ

KAVIAREŇ NA PATRÓNKE: S historikom Tomášom Černákom o jeho knihe Husák – vrcholy a pády 1945-1951

Pozývame vás do Kaviarne na Patrónke. Sledujte novú reláciu Róberta Kotiana a jeho hostí.

Kniha Husák – vrcholy a pády 1945-1951 je treťou knihou v sérii kníh venovaných tomuto poprednému (česko)slovenskému politikovi, bez ktorého sa len ťažko dajú predstaviť či opísať dejiny Československa od 40. rokov 20. storočia.

Obdobie rokov 1945-1951 zahŕňa nielen prvý Husákov politický vrchol, keď sa stal de facto najmocnejším politikom na Slovensku, ale aj brutálny pád na samé dno, keď bol obvinený z tzv. buržoázneho nacionalizmu a odsúdený na doživotie.

Všetky kľúčové udalosti tohto obdobia - voľby v roku 1946, proces s Jozefom Tisom, likvidácia Demokratickej strany a kláštorov, ale aj hon na čarodejnice a fenomén buržoázneho nacionalizmu boli výrazne determinované osobou Gustáva Husáka.
Výmena na čele KSČ v apríli 1969, keď Alexandra Dubčeka nahradil práve Gustáv Husák, sa odohrala pred 50 rokmi.

Nielen o týchto otázkach diskutujeme s Tomášom Černákom, historikom a vysokoškolským učiteľom na katedre slovenských dejín FF UK v Bratislave.