KAVIAREŇ NA PATRÓNKE: S politologičkou Zuzanou Maďarovou o zamlčiavanej línii nežnej revolúcie
PREHRAŤ

KAVIAREŇ NA PATRÓNKE: S politologičkou Zuzanou Maďarovou o zamlčiavanej línii nežnej revolúcie

Sledujte reláciu Róberta Kotiana a jeho hostí.

Prečo treba zjednodušenému obrazu Novembra 1989 odvrávať?

Mediálne stvárnenie politickej zmeny v novembri 1989 zjednodušuje jej obraz na “mužov novembra”, niekoľko lídrov na tribúnach pred zaplnenými námestiami, na mužov vo svetroch proti mužom v oblekoch za rokovacím stolom, na diskusie v televíznom štúdiu, kde žena bola veľmi zriedkavou výnimkou.

Je tento obraz zámerne ochudobnený o zákulisie, o iných dôležitých aktérov a aktérky? Prečo sa o ženách v novembrovej zmene mlčí, prečo sa táto dôležitá súčasť nežnej revolúcie zamlčiava, sa zhovárame s politologičkou Zuzanou Maďarovou, výskumnou pracovníčkou v Ústave európskych štúdií a medzinárodných vzťahov Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave, autorkou knihy Ako odvrávať novembru 1989 (Aspekt 2010).