KAVIAREŇ NA PATRÓNKE: So slovenským historikom Romanom Holecom o trianonskej a sèvreskej zmluve
PREHRAŤ

KAVIAREŇ NA PATRÓNKE: So slovenským historikom Romanom Holecom o trianonskej a sèvreskej zmluve

Pozývame vás do Kaviarne na Patrónke. Sledujte reláciu Róberta Kotiana a jeho hostí.

Pred 101 rokmi po ukončení prvej svetovej vojny sa v Paríži, presne v ten istý deň a na tom istom mieste, kde v roku 1871 Francúzsko podpísalo potupnú kapituláciu po vojne s Pruskom, sa začala versailleská konferencia.

Jej cieľom bolo vyvodiť dôsledky po porážke Nemecka a jeho spojencov, zaistiť, aby sa už nikdy nezopakoval konflikt podobných globálnych rozmerov, a definitívne určiť povojnové hranice aj novovzniknutých štátov, o.i. Československa.

O Trianonskej zmluve a zmluve zo Sèvres, ktoré riešili otázky Uhorska a Osmanskej ríše a ich nástupníckych štátov, a ako sa dodnes prejavujú v strednej Európe a na Blízkom východe, sa zhovárame s profesorom Romanom Holecom, historikom, pôsobiacim na Filozofickej fakulte UK v Bratislave a na Historickom ústave SAV.