V. Sirotka: e-Kasa pomôže poctivým podnikateľom v oblasti reštaurácií a stravovania
PREHRAŤ

V. Sirotka: e-Kasa pomôže poctivým podnikateľom v oblasti reštaurácií a stravovania

e-Kasa je systém online pripojenia a kontroly registračných pokladníc. Ako ho vnímajú podnikatelia, povedal prezident Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov Vladimír Sirotka.

Slovensko čaká zavedenie významnej administratívnej novinky, e-Kasy. Tá by mala vyrovnať podmienky na trhu maloobchodu a gastronomických služieb tak, aby poctiví podnikatelia nedoplácali na nepoctivcov, ktorí profitovali z daňových únikov.

„Význam vidíme v tom, že časť malých podnikateľov a živnostníkov v gastronómií používala software, ktorým sa na konci dňa v registračnej pokladnici prepočítali ceny a tržba sa krátila. Tým vznikali daňové úniky a daňová medzera. Toto poškodzovalo poctivých podnikateľov, ktorí boli na trhu v určitej cenovej nevýhode. e-Kasa zjednotí podmienky na trhu tak, aby poctiví podnikatelia nedoplácali na nepoctivých,“ vysvetlil Sirotka, ktorý vidí benefit pre podnikateľov aj v zjednodušení administratívnej agendy. „Nebudú sa musieť robiť účtovné závierky ani denné, ani mesačné. Bude sa to diať online. Výhodné je to pri veľkých oslavách alebo Silvestroch, že sa nebudú musieť robiť uzávierky ešte počas akcie. Rovnako už nebude potrebné lepiť bločky do pokladničnej knihy a zjednoduší sa aj prístup k vytvoreniu kontrolného výkazu DPH,“ konštatoval Sirotka.

Pre podnikateľov i zákazníkov bude dôležité, že si budú môcť skontrolovať tržbu alebo úhradu napríklad priamo v reštaurácii. „Údaje o tržbe odídu na úložisko na Finančnej správe. Úložisko má však aj podnikateľ, ktorý si môže robiť kontrolu priamo na mieste podnikania. V tomto nám zákonodarca vyšiel v ústrety,“ upozornil Sirotka.

Zavedenie e-Kasy bude znamenať pre podnikateľov aj vyššie náklady, no celkovo by to malo byť pre nich finančne neutrálne. „Skôr počítame s úsporou nákladov pri administratíve. Štát by však mohol podnikateľom prispieť na zavedenie nového systému ako to bolo v Českej republike,“ dodal Sirotka.

Spustenie nového systému e-Kasa, teda online pripojenia a kontroly registračných pokladníc je naplánované na začiatok apríla, odkedy sa musia zapojiť všetky nové prevádzky. Ostatní podnikatelia majú túto povinnosť do konca júna. 

Dôvodom zavedenia e-Kasy je omnoho vyššia medzera v sektore finálnej spotreby, ako je priemerná daňová medzera na DPH v krajine. Daňová medzera v absolútnom vyjadrení predstavuje 491 miliónov eur v sektore maloobchodu a tržieb a tvorí celkovo jednu tretinu daňovej medzery na Slovensku. e-Kasa bude v praxi znamenať, že finančná správa bude mať o každom nákupe, respektíve transakcii, informáciu okamžite, pretože každý vydaný doklad bude evidovaný na centrálnom úložisku e-Kasa. Podmienkou zavedenia e-Kasy bude internetové pripojenie, prostredníctvom ktorého sa informácie budú odosielať na centrálne úložisko finančnej správy. Zákazníkom systém umožní overenie pravosti pokladničných dokladov v reálnom čase.

Pozrite si reláciu EKONOMIKA Tu a teraz s moderátorom Richardom Kvasňovským.