Spolupráca GEFCO Slovensko a GEFCO Česká republika prekonáva očakávania
PREHRAŤ

Spolupráca GEFCO Slovensko a GEFCO Česká republika prekonáva očakávania

V druhej polovici roku 2017 sa GEFCO Slovensko a GEFCO Česká republika spojili pod jeden geo-región so spoločným manažmentom. Generálnym riaditeľom tohto regiónu sa stal Aleksander Raczynski, dovtedy

Bratislava 16. apríla (Tablet.TV) - Strategický geo-región Česko-Slovensko vznikol v auguste 2017 za účelom zefektívniť činnosť spoločnosti GEFCO v Strednej Európe. Ďalšie ciele boli rozvíjanie skladovej logistiky a logistiky hotových vozidiel, získanie nových klientov, nábor nových zamestnancov a rozširovanie aktivít a portfólia ponúkaných služieb. „Môžem konštatovať, že väčšinu z našich cieľov, najmä čo sa týka zvýšenia efektivity a nájdenia riešení pre klientov na oboch trhoch, sme úspešne splnili,“ konštatuje Aleksander Raczynski, generálny riaditeľ pre GEFCO Slovensko a Česká republika.

Spojenie GEFCO Slovensko a GEFCO Česká republika bolo skutočne výhodné pre obe krajiny. V Českej republike bola silnejšia logistika hotových vozidiel, Slovensko zase malo väčšie skúsenosti so skladovou logistikou. „Vďaka zdieľaniu spoločných skúseností sa tieto rozdiely postupne vyrovnávajú,“ vysvetľuje Raczynski. Základným cieľom bolo transformovať a zefektívniť spoločnosť a prinášať klientom tie najústretovejšie služby. Už teraz je vidieť úspechy. Za najväčší z nich považuje Raczynski otvorenie novej pobočky v Nitre. Okrem toho však spojenie GEFCO Slovensko a GEFCO Česká republika pomohlo aj rozšíreniu pobočky v Trnave a vytvoreniu a obsadeniu nových pozícií.

Nové výzvy pre GEFCO

Úspechy GEFCO a jeho pozícia európskeho logistického lídra však neznamenajú, že budúcnosť neprináša žiadne nové výzvy a možnosti na zlepšenie. Neustály rast a inovácie sú pre GEFCO dôležitou súčasťou úspechu. Aj preto nedávno spustili divíziu Forwardingu, ktorá ponúka leteckú aj námornú dopravu. GEFCO tiež stálo pri zrode Priemyselného inovačného klastra. „V rámci tohto klastra chceme napomáhať ďalšiemu technologickému rozvoju a realizácii inovácií, napríklad aj v spolupráci so slovenskými startupmi“ vysvetľuje Aleksander Raczynski. Príkladom inovácií, ktoré sú už zavádzané do praxe sú inventúry skladových zásob vykonávané pomocou dronov alebo vývoj aplikácie na sledovanie zásielok, TRACY, ktorá pracuje na princípe umelej inteligencie.

Spoločnosť GEFCO aj naďalej plánuje zvyšovať kvalitu ponúkaných logistických služieb pre automobilový priemysel a rozširovať svoje portfólio klientov o zákazníkov z rôznych odvetví. GEFCO však prináša výhody aj pre svojich zamestnancov. Okrem rôznych benefitov ponúka aj príležitosti pre študentov a umožňuje im osobne aj profesionálne rásť nielen v GEFCO Slovensko a Česká republika, ale aj vo svete.