I. Hodošiová: Zmeny vo verejnom obstarávaní mali pomôcť malým podnikom
PREHRAŤ

I. Hodošiová: Zmeny vo verejnom obstarávaní mali pomôcť malým podnikom

Od januára sa zmenili pravidlá verejného obstarávania na Slovensku. V praxi sa ukazuje, že s ich uplatnením majú stále problém najmä malé firmy. Potvrdila Ivana Hodošiová zo spoločnosti Enteris.

Hoci sú nové pravidlá verejného obstarávania výhodnejšie pre malé firmy, v praxi sa to ešte neprejavilo a v súťažiach sú úspešnejšie väčšie podniky. „Veľké firmy sú vo výhode, majú vlastné oddelenia na sledovanie zmien a prípravu ponúk, malí podnikatelia takéto možnosti nemajú. Novela je pre nich lepšie ako v minulosti, no v praxi sa to ešte neprejavilo. Malé a stredné podniky sú kostrou ekonomiky a mali by preto čo najviac chodiť do súťaží,“ konštatovala Hodošiová.

Pre malé firmy je výhodné, že súťaže sa už môžu rozdeľovať do niekoľkých menších častí, lebo na veľké zákazky nemali kapacity alebo referencie. Na druhej strane súťaže na tovary a služby do 70,000 eur sa nemusia zverejňovať a tak do nich mnohé malé firmy ani nemusia dostať. „Zrýchľuje sa proces obstarávania, no akoby utrpel proces transparentnosti, lebo keď sa to nemusí zverejňovať, menej spoločností sa o tom aj dozvie. V zmysle zákona je všetko v poriadku. Polovica obcí na Slovensku tieto informácie zverejňuje a polovica nie. Čím menej ponúk a uchádzačov, o to viac utrpí hospodárska súťaž,“ vysvetlila Hodošiová, ktorá väčšinu zmien vo verejnom obstarávaní vníma pozitívne. „Na veľkú novelu sa dlho čakalo.  Napríklad skrátenie lehôt je pozitívne. Skrátili sa lehoty na predkladanie ponúk, skrátili sa lehoty Úradu pre verejné obstarávanie na posudzovanie námietok. Zjednodušil sa aj spôsob prípravy ponuky. Verejné obstarávanie sa už zrealizovať do šiestich týždňov, najmä pri podlimitných zákazkách,“ dodala Hodošiová.