P.Poláček: Slovensko môže mať problém pri napĺňaní záväzkov voči EÚ v oblasti OZE
PREHRAŤ

P.Poláček: Slovensko môže mať problém pri napĺňaní záväzkov voči EÚ v oblasti OZE

Hosťom v relácii EKONOMIKA je Pavol Poláček z advokátskej kancelárie Poláček&Partners.

Viacročný stop stav spôsobil, že podiel obnoviteľných zdrojov na výrobu elektrickej energie na Slovensku klesol. Od tohto roku sa solárne, či veterné parky opäť môžu pripájať do siete. Ako sa to prejavuje v praxi, vysvetlil Pavol Poláček z advokátskej kancelárie Poláček&Partners.

Slovensko môže mať problém naplniť záväzky voči EÚ v oblasti energetiky. „Máme dosiahnuť 14-percentný podiel obnoviteľných zdrojov (OZE) na celkovej spotrebe  energie do roku 2020, čo je dosť vysoké číslo. V roku 2017 bol 11,5% a od roku 2015 má toto číslo klesajúcu tendenciu. Spôsobil to stop stav i rast celkovej spotreby energií. Do roku 2030 by mal byť, podľa návrhu SR, podiel 18% OZE. Celkovo bude veľký tlak na to, aby sa presadzovali obnoviteľné zdroje v našom energetickom mixe. Na európske pomery je náš cieľ málo ambiciózny, no na naše pomery budeme musieť vynaložiť veľa úsilia, aby sme ho dosiahli,“ upozornil Poláček, ktorý kvituje, že v tomto roku by sa mohli objaviť na trhu nové OZE s celkovým výkonom 43 MW. Z nich väčšina je alokovaná pre takzvaný lokálny zdroj, ktorý umožňuje vyrábať elektrickú energiu pre vlastnú potrebu a časť z nej ponúknuť do prenosovej sústavy. „Lokálnych zdrojov sa dá postaviť minimálne 62, lebo ich podpora sa týka výkonu 0,5 MW. Ďalšia podpora má formu doplatku, kde alokovaných 12 MW nových OZE,“ konštatoval Poláček.

Novinkou je aj podpora formou aukcie, s ktorými by sa malo začať ešte v tomto roku.  „Aukcie sú veľmi dobrý nápad, vnášajú súťaž medzi výrobcov elektriny. Ten, kto ponúkne najnižšiu cenu, vyhrá, cena mu bude garantovaná na 15 rokov. Rozdiel medzi vykupovanou cenou a cenou, ktorú ponúkne súťažiteľ, štát doplatí. To bude podpora formou príplatku. Je možné očakávať, že aukcie vygenerujú najnižšie ceny,“ zdôraznil Poláček.

Hoci rentabilita obnoviteľných zdrojov rastie, ich podporu stále financuje každý odberateľ elektrickej energie cez tarifu za prevádzkovanie systému, ktorá má výšku 26 eur za MWh.

„Štát sa zaviazal podporovať obnoviteľné zdroje energie. Dotované zdroje v podstate zdražujú cenu elektrickej energie. Cena elektriny by však podľa prognóz mala ísť nahor v najbližších rokoch. Viac sa potom bude oplácať budovanie lokálnych zdrojov,“ doplnil Poláček s tým, že lokálny zdroj napríklad nemusí platiť tarifu za prevádzkovanie systému. „Problém môže byť v tom, že jej maximum sa týka len výkonu 0,5 MW. Sú mnohé veľké firmy, ktoré majú potenciál si vyrábať elektrickú energiu v väčšom rozsahu a nemôžu. Tu vidím potenciál podporiť viac decentralizáciu a dať väčší priestor podnikateľom, aby si dokázali budovať vlastné zariadenia s väčším výkonom,“ dodal Poláček.