KAVIAREŇ NA PATRÓNKE:  S literárnou vedkyňou a prekladateľkou Janou Pácalovou Piroščákovou
PREHRAŤ

KAVIAREŇ NA PATRÓNKE: S literárnou vedkyňou a prekladateľkou Janou Pácalovou Piroščákovou

Robo KoTian debatuje so svojou hosťkou nielen o knihách slovenských ľudových rozprávok.

Jana Pácalová Piroščáková sa venuje výskumu slovenskej literatúry 19. storočia, je autorkou monografie Metamorfózy rozprávky (2008), zostavovateľkou Slovenských rozprávok (1845 – 1883) ako výberu zo Slovenských povestí Jána Francisciho (1845), Slovenských povestí Augusta Horislava Škultétyho a Pavla Dobšinského (1858 – 1861) a Prostonárodných slovenských povestí Pavla Dobšinského (1880 – 1883).

Nedávno vydavateľstvo Tatran pri dvojstom výročí narodenia Boženy Němcovej pripravilo kompletné vydanie jej slovenských rozprávok pod názvom Slovenské rozprávky a povesti I a II. Šesťdesiat rozprávok v preklade Jany Pácalovej Piroščákovej je skvelým dôvodom na rozhovor nielen o tomto preklade knihy „našej pani Boženy“.