PREŠOV-PSK 5: Záznam zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK)
PREHRAŤ

PREŠOV-PSK 5: Záznam zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK)

Pozrite si záznam.
PSK: Krajskí poslanci schválili stratégiu týkajúcu sa mládeže
 
        Prešov 18. apríla (TASR) - Kľúčové oblasti, ciele a opatrenia, ktoré majú zlepšiť život mladých ľudí v kraji, definuje Stratégia Prešovského samosprávneho kraja (PSK) pre mládež na roky 2023 - 2028, s výhľadom do roku 2033. Na svojom pondelňajšom (17. 4.) rokovaní ju schválili prešovskí krajskí poslanci. Odbor školstva Úradu PSK podporil participatívnu tvorbu tohto strategického dokumentu a prípravu zveril Rade mládeže Prešovského kraja (RMPK) ako strešnej organizácii pre prácu s mládežou v kraji. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.
        Základným zdrojom informácií pre tvorbu stratégie bol dotazníkový prieskum potrieb a kvality života mladých ľudí, realizovaný v roku 2021 RMPK v spolupráci s PSK. Finálna stratégia vznikla v spolupráci so zástupcami 28 organizácií pôsobiacich v oblasti práce s mládežou a taktiež zapojením expertov z odboru školstva Úradu PSK. Na pripomienkovaní stratégie sa zúčastnilo 44 mladých ľudí z rôznych častí regiónu.
        "Stratégia pre mládež definuje kľúčové oblasti, ciele a opatrenia, ktoré majú zlepšiť život mladých ľudí v kraji. Mladí ľudia čelia novým náročným životným situáciám, vysokým nárokom dospelých a spoločnosti, konkurenčnému boju pri hľadaní zamestnania a požiadavkám na prispôsobovanie sa neustálym zmenám. Samosprávny kraj dokáže využiť potenciál mladých ľudí, ktorí vytvárajú nielen svoju budúcnosť, ale aj budúcnosť kraja, len ak pre nich vytvorí vhodné podmienky na dobrý život, zaistí im rovnosť šancí, dostupnosť príležitostí a dokáže pri tom využiť a zohľadniť regionálne špecifiká," povedala Jeleňová.
        Príprava strategického dokumentu vychádza podľa nej taktiež z potreby subjektov pôsobiacich v oblasti mládežníckej politiky a z potreby systematického prístupu k práci s mládežou na regionálnej úrovni.
        "PSK, RMPK a spolupracujúce organizácie a inštitúcie sa prijatím stratégie snažia o vytvorenie podmienok pre mladých ľudí, aby mohli spolurozhodovať o svojom živote, dosahovať svoje ciele a vízie, dokázali čeliť tlakom okolia, disponovali potrebnými kompetenciami pre život, pracovali na svojom fyzickom a psychickom zdraví a trávili čas podľa svojich predstáv, ale aj potrieb spoločnosti," doplnila Jeleňová.
        Zo spomenutých potrieb mladých ľudí vychádza päť kľúčových oblastí - Mladí ľudia v centre záujmu PSK, Zdravie a zdravý životný štýl, Dobrovoľníctvo, Vzdelávanie a zamestnanosť a Participácia.
        Celé znenie strategického dokumentu je zverejnené na webstránke RMPK www.rmpk.sk.