Digitálne poľnohospodárstvo prichádza na Slovensko
PREHRAŤ

Digitálne poľnohospodárstvo prichádza na Slovensko

Inteligentné technológie prinášajú nové príležitosti aj do poľnohospodárskeho sektoru, ktorý bojuje s nedostatkom pracovnej sily a vysokými nákladmi.

Bratislava 3. mája (TASRTV/OTS) 

  • Spoločnosti Huawei Slovensko a Dronetech spojili svoje odborné znalosti a využili technológie založené na 5G v pilotnom projekte Smart Agriculture.
  • Cieľom projektu je využívať drony na získanie a analýzu údajov pre optimalizáciu využívania vody a hnojív, čo povedie k zlepšeniu výnosov plodín a zníženiu nákladov.

Spoločnosť Huawei, ktorá je popredným svetovým poskytovateľom informačných a komunikačných technológií a inteligentných zariadení, v spolupráci so start-upom Dronetech so sídlom v rakúskom Linzi, predviedla na Slovensku možnosti moderných technológií v poľnohospodárskom sektore. V rámci podujatia Smart Agriculture sa stretli odborníci z celého poľnohospodárskeho odvetvia s cieľom preskúmať a spoznať inovatívne riešenia pre moderné poľnohospodárstvo.

 ,,Aj dnešná ukážka práce dronov vo vinici dokazuje, že pôdohospodárstvo je pre technologické inovácie perspektívnym odvetvím a ich vývoj pre potreby agrosektoru napreduje míľovými krokmi. Zároveň to búra zaužívanú predstavu, že práca na poli, či vo vinici, v maštali alebo aj v lese je fyzicky náročná a špinavá. Vidíme, že sa to pomerne rýchlo mení a poľnohospodári sa od manuálnej práce preorientujú na ovládanie high-tech technológií, čo verím, že je atraktívne pre mladých ľudí – našich budúcich pôdohospodárov,“ uviedol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan.

Erich Manzer, generálny riaditeľ spoločnosti Huawei Slovensko, vyjadril radosť z toho, že mohli hostiť podujatie Smart Agriculture na Slovensku a že sa im podarilo priviesť takú rôznorodú skupinu odborníkov z celého poľnohospodárskeho odvetvia. "Huawei poskytuje a vyvíja inovatívne riešenia, ktoré pomáhajú poľnohospodárom a vidieckym komunitám prosperovať v digitálnej dobe. Spoločnými silami môžeme vytvoriť udržateľnejší, produktívnejší a prepojenejší poľnohospodársky sektor."

 

Digitálna transformácia pre poľnohospodársky sektor

Podujatie Smart Agriculture na Slovensku predstavuje dôležitý krok v úsilí spoločnosti o podporu digitálnej transformácie a inovácií v poľnohospodárskom sektore.

Spoločnosť Huawei je odhodlaná naďalej spolupracovať so svojimi partnermi na vývoji inteligentných riešení, ktoré môžu pomôcť poľnohospodárom prekonať výzvy moderného poľnohospodárstva a zlepšiť kvalitu a efektivitu výroby potravín.

Drony používané v poľnohospodárstve sú vybavené špeciálnymi snímačmi RBG, ktoré umožňujú zhodnotiť celkový stav poľa a zdravotný stav rastlín. "V rámci projektu inteligentného poľnohospodárstva prenášame snímky v reálnom čase z dronov na server, kde sú následne analyzované pomocou umelej inteligencie," vysvetlil Erich Manzer. „5G technológia umožňuje množstvo prelomových inovácií, ako napríklad umelú inteligenciu, internet vecí alebo cloud computing.“

To umožňuje aj implementáciu nových riešení naprieč rôznymi odvetviami, vrátane poľnohospodárstva. Napríklad, kontrola kvality s využitím umelej inteligencie umožňuje analýzy zdravotného stavu plodín s väčšou presnosťou a efektivitou, ako by sa to realizovalo možné len ľudským okom.

 

Trvalo udržateľný rozvoj

 

Výhody rýchleho a spoľahlivého sieťového pripojenia 5G zahŕňajú aj jednoduchší prístup k zdrojom cloud computingu s pokročilými možnosťami spracovania. To znamená, že farmári môžu pracovať so sofistikovanými softvérovými programami bez nutnosti investovať do drahého výpočtového hardvéru.

Generálny riaditeľ Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra (NPPC) Martin Polovka uviedol: "Na Slovensku po prvýkrát použijú drony 5G na skenovanie polí, prenos veľkého množstva údajov v reálnom čase, a tým na prijímanie cielených a rýchlych opatrení.”

Internet vecí (IoT) je ďalšia technológia, ktorá pomáha transformovať priemyselné odvetvia, vrátane poľnohospodárstva. Stovky malých IoT senzorov pripojených k 5G môžu monitorovať plodiny a poskytovať merania vlhkosti, hydratácie a teploty, takže farmári môžu okamžite reagovať v prípade núdze. Spoločná spolupráca medzi globálnou technologickou spoločnosťou Huawei a lokálnymi spoločnosťami pomáha nájsť lepšie riešenia pre trvalo udržateľný rozvoj v oblasti poľnohospodárstva.

  

 

O Huawei

Huawei je svetovým lídrom v poskytovaní informačných a komunikačných technológií (ICT), technologickej infraštruktúry a inteligentných zariadení. Vďaka integrovaným riešeniam v štyroch kľúčových doménach - telekomunikačné siete, IT, inteligentné zariadenia a cloudové služby - sme odhodlaní prinášať digitálne informácie každému človeku, domácnosti a organizácii pre plne spojený a inteligentný svet.

Komplexné portfólio produktov, riešení a služieb od spoločnosti Huawei je konkurencieschopné a bezpečné. Prostredníctvom otvorenej spolupráce s partnermi z odvetvia vytvárame pre našich zákazníkov dlhotrvajúce výhody, pracujeme na tom, aby sme umožnili ľudom stať sa lepšími, obohacujeme život domácností a podmieňujeme vývoj inovácií v organizáciách všetkých druhov a veľkostí.

V spoločnosti Huawei cielime inovácie na potreby zákazníkov. Investujeme značné prostriedky do základného výskumu a zameriavame sa na technologické objavy, ktoré posúvajú svet dopredu. Máme viac ako 197 000 zamestnancov a pôsobíme vo viac ako 170 krajinách a regiónoch. Spoločnosť Huawei bola založená v roku 1987 a je súkromnou spoločnosťou vo vlastníctve zamestnancov.