ZÁZNAM: TK členov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť - výhľad verejných financií
PREHRAŤ

ZÁZNAM: TK členov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť - výhľad verejných financií

Pozrite si záznam.

Témy: Aktuálny výhľad verejných financií na roky 2023 - 2026. Potrebná veľkosť ozdravných opatrení. Zhodnotenie predloženého Program stability.