ZÁZNAM: PS sa chce v školstve zamerať na inklúziu či podporu duševného zdravia
PREHRAŤ

ZÁZNAM: PS sa chce v školstve zamerať na inklúziu či podporu duševného zdravia

Pozrite si záznam.

Bratislava 4. septembra (TASR) - Podpora inklúzie a duševného zdravia na školách či povinná školská dochádzka ukrajinských detí sú ciele Progresívneho Slovenska (PS) v oblasti vzdelávania. Školstvo podľa hnutia dlhodobo čelí viacerým výzvam, ktoré nemožno ďalej ignorovať, pretože krajina prichádza o obrovský potenciál.
        "Slovenské školstvo systematicky a dlhodobo zlyháva. Nejde len o zastarané osnovy a učebné metódy. Naša krajina prichádza o obrovský potenciál neschopnosťou zapojiť do výučby všetky deti. A zásadne zlyhávame aj v oblasti zhoršujúceho sa duševného zdravia detí a mladých ľudí," uviedla podpredsedníčka a kancelárka PS Lucia Plaváková na pondelkovej tlačovej konferencii.
        PS upozornilo, že mimo výučbový systém zostáva väčšina ukrajinských detí. Dlhodobý problém tiež vidí v segregácii detí z marginalizovaných komunít či detí so zdravotným znevýhodnením. "Potrebujeme spustiť desegregačné projekty a zaviesť povinnú školskú dochádzku pre deti z Ukrajiny. Záleží nám, aby kvalita školstva na Slovensku prispela nielen k lepšiemu uplatneniu na trhu práce, ale najmä k zabezpečeniu dôstojného a spokojného života každého jednotlivca," skonštatovala Ingrid Kosová, odborníčka hnutia na vzdelávanie.
        Vo vzdelávaní detí s ľahkým mentálnym postihom chce PS dosiahnuť, aby mohli pokračovať v štúdiu aj na bežných stredných školách. U detí so zdravotným znevýhodnením chce zaviesť model financovania škôl, ktorý umožní adresnejšiu podporu detí. Hnutie chce tiež zabezpečiť dostatočnú sieť poradenských zariadení.
        PS má za cieľ riešiť na úrovni školstva aj podporu duševného zdravia. "Medzi naše priority patrí rozšírenie možnosti preplácania psychoterapie zo zdravotného poistenia. Navýšiť akútne potrebujeme aj kapacity školských psychologičiek a psychológov, ktorých je v školách žalostne málo. A, samozrejme, kľúčová je prevencia," priblížil člen predsedníctva hnutia Michal Sabo.