Umelá inteligencia: Európsky parlament by mal v stredu schváliť prelomový zákon, bude prvý na svete
PREHRAŤ

Umelá inteligencia: Európsky parlament by mal v stredu schváliť prelomový zákon, bude prvý na svete

Kompromisné znenie takzvaného Aktu o umelej inteligencii stanovuje požiadavky týkajúce sa umelej inteligencie na základe jej potenciálneho rizika a úrovne vplyvu.

Bratislava 12. marca (OTS/TASR TV) - Európsky parlament bude v stredu (13. marca) hlasovať o celosvetovo prvom komplexnom právnom rámci regulujúcom umelú inteligenciu. Nové pravidlá EÚ by mali podporiť inovácie, no zároveň zaistiť dôveryhodnosť a bezpečnosť umelej inteligencie, ktorej fungovanie by malo rešpektovať základné práva.

„Hlavným cieľom tejto legislatívy je to, aby sme chránili dôstojnosť človeka, aby sme chránili ľudské práva, naše slobody, zdravie a všeobecnú dôstojnosť človeka... Druhý cieľ je, aby bol rámec pre súkromný alebo akademický sektor podporným pri vede a výskume a aby podporoval aj našu konkurencieschopnosť vo svete,“ uviedla na margo pripravovanej legislatívy poslankyňa Európskeho parlamentu Miriam Lexmann.

Text, o ktorom budú poslanci hlasovať, je výsledkom decembrovej dohody vyjednávačov Európskeho parlamentu a ministrov členských štátov. Kompromisné znenie takzvaného Aktu o umelej inteligencii stanovuje požiadavky týkajúce sa umelej inteligencie na základe jej potenciálneho rizika a úrovne vplyvu.

Aplikácie umelej inteligencie, ktoré predstavujú jasné riziko pre základné práva, ako sú systémy biometrickej kategorizácie založené na citlivých charakteristikách, sociálne hodnotenie alebo umelá inteligencia používaná na manipuláciu ľudského správania, by mali byť v Európe zakázané. Systémy umelej inteligencie považované za vysokorizikové, ktoré sa používajú napríklad v kritickej infraštruktúre, vzdelávaní, zdravotnej starostlivosti, pri presadzovaní práva, riadení hraníc alebo pri voľbách, budú musieť spĺňať prísne požiadavky.

Rýchlo sa rozširujúce modely umelej inteligencie na všeobecné účely (GPAI) budú musieť spĺňať aj povinnosti týkajúce sa transparentnosti a pravidlá EÚ v oblasti autorských práv, zatiaľ čo najvýkonnejšie modely budú čeliť dodatočným bezpečnostným požiadavkám. Vzhľadom na rastúce ťažkosti s rozpoznávaním umelých alebo zmanipulovaných audiovizuálnych médií („deepfakes“) online bude musieť byť takýto obsah jasne označený.

Po stredajšom hlasovaní poslancov Európskeho parlamentu bude musieť text ešte formálne schváliť aj Rada, teda ministri členských štátov EÚ. Následne bude zverejnený v Úradnom vestníku EÚ a po dvadsiatich dňoch vstúpi do platnosti.