ZÁZNAM: PS navrhuje zdieľanie dôchodkových práv a úpravu vymeriavacieho základu
PREHRAŤ

ZÁZNAM: PS navrhuje zdieľanie dôchodkových práv a úpravu vymeriavacieho základu

Pozrite si záznam.

Bratislava 11. apríla (TASR) - Osoby, ktoré sa spoločne starajú o dieťa, by mohli uzatvoriť dohodu o zdieľaných dôchodkových právach. Taktiež by sa malo zabezpečiť právo na neznižovanie dôchodkových nárokov počas starostlivosti o dieťa, a to úpravou vymeriavacieho základu. Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý do Národnej rady (NR) SR predložila poslankyňa za PS Simona Petrík.
        "Dohoda umožní na slobodnej a individuálnej voľbe dvoch fyzických osôb počas zákonom stanovenej doby zdieľať obdobie dôchodkového poistenia a zároveň osobný mzdový bod oboch osôb tak, aby počas tohto obdobia získané individuálne dôchodkové nároky boli posudzované spoločne a prerozdeľované rovnakou mierou medzi obe osoby," uviedla predkladateľka.
        V súvislosti s tým navrhuje zavedenie osobitného registra dohôd o zdieľaných dôchodkových právach, ktoré by mala viesť Sociálna poisťovňa (SP). Proces registrácie by bol pritom podobný, ako pri registrácii zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení.
        Druhým navrhovaným mechanizmom je zabezpečenie práva na neznižovanie dôchodkových nárokov počas obdobia starostlivosti o dieťa. "Práve úpravou vymeriavacieho základu osoby, ktorá sa stáva poistencom štátu počas obdobia poberania dávky materskej a rodičovského príspevku, sa rieši diskriminácia predovšetkým žien - matiek," objasnila poslankyňa NR SR.
        Vymeriavací základ pre platenie príspevkov na dôchodkové poistenie a na starobné dôchodkové sporenie, by mal byť podľa návrhu zhodný s vymeriavacím základom, z ktorého bola vypočítaná dávka materskej. Minimálne však na súčasnej úrovni vo výške 60 % všeobecného vymeriavacieho základu vypočítaného z priemernej nominálnej mzdy spred dvoch rokov.
        Platiť by to malo v prípade osôb, ktoré sa riadne starajú o dieťa a ktoré sú v systéme starobného dôchodkového sporenia počas poberania dávky materskej a počas poberania rodičovského príspevku. Návrh počíta s tým, že ak žene nevznikol nárok na materskú, uplatní sa jej nárok na minimálnu úroveň vymeriavacieho základu, a to 60 % všeobecného vymeriavacieho základu spred dvoch rokov.
        Nadobudnutie účinnosti sa navrhuje od 1. septembra 2024.