Simulované Študentské voľby do Európskeho parlamentu 2024
PREHRAŤ

Simulované Študentské voľby do Európskeho parlamentu 2024

Študenti a študentky zo stredných škôl z celého Slovenska aj počas tohto,,supervolebného” roka prejavili jednoznačný záujem byť súčasťou verejného života a vyjadriť svoj názor na aktuálne dianie.

Bratislava 27. mája (TASR TV/OTS) - V piatok 24. mája sa v priestoroch Domu Európskej únie v Bratislave uskutočnila kvázi "volebná noc" študentských európskych volieb, ktoré sú simuláciou volieb do Európskeho parlamentu. Študentské voľby prebiehali v dňoch 6. – 22. mája na približne stoštyridsiatich stredných školách rôznych typov po celom Slovensku.

Zapojiť sa do nich môžu všetci študenti týchto škôl, ktorí dosiahli vek 15 rokov. Cieľom študentských volieb je vytvoriť priestor pre hlas mladých ľudí a priniesť ich názory do verejného života. V piatok, počas takzvanej volebnej noci, organizátori študentských volieb postupne oznamovali čiastkové výsledky. Volebná noc vyvrcholila o 17.00 hod., keď v rámci tlačovej konferencie boli oznámené kompletné výsledky za celé Slovensko.

Súčasťou tohtoročných volieb je aj celoeurópska diskusia o znižovaní volebného veku, ktorá pramení v potrebe posilniť postavenie mladých ľudí voči zmenám, ktoré čakajú Úniu.

“Študentské voľby opäť jednoznačne ukázali kam smeruje hlas mladej generácie, o ktorej budúcnosti sa teraz rozhoduje. Je dôležité, aby politici a političky upriamili svoju pozornosť aj na tento trend a nesnažili sa ho znehodnocovať, ba priam naopak, je nutné, aby začali bližšie a intenzívnejšie s mladou generáciou komunikovať. Väčšina dnešných rozhodnutí bude mať trvalý dopad práve na generaciu súčasných stredoškolákov a stredoškoláčok.” – Sarah Trangelová, organizátorka Študentských volieb.

Ako fungujú Študentské voľby?

Študentské voľby už od roku 2014 prinášajú prostredníctvom simulácie skutočných volieb inovatívny spôsob edukácie mladých ľudí a prezentujú naše názory, témy a problémy širokej verejnosti. Iniciatíva je zložená zo študentov a študentiek z celého Slovenska, a teda reaguje na skutočnú potrebu participácie na verejnom živote. Študentské voľby sú dôsledne nadstranícke, teda nepropagujú žiadnu z politických strán a politických subjektov a dodržujú neutralitu akademickej pôdy. Na základe týchto princípov získal projekt aj spoluprácu s Kanceláriou Európskeho parlamentu, vďaka ktorej je súčasťou mobilizačnej kampane Európskeho parlamentu a záštity nasledujúcich verejných a profesionálnych inštitúcií:

- Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku
- Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
- predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja a predsedov
Banskobystrického, Trnavského, Bratislavského a Prešovského kraja
- neziskovej učiteľskej organizácie Indícia

Prečo sú Študentské voľby dôležité?

Študentské voľby sa zameriavajú na praktickú a zážitkovú časť občianskeho vzdelávania, ktoré je súčasťou vzdelávacieho programu každej strednej školy na Slovensku. Našej iniciatíve nejde len o výsledok, teda o konečné percentá a prieskum toho, ako by stredoškoláci a stredoškoláčky volili, základným cieľom je zanechať v študentoch a študentkách osobnú skúsenosť, ktorú by inak zažili až, keď budú prvovoličami a prvovoličkami. Túto skúsenosť mladí ľudia pestujú nielen vo forme zodpovednejšieho výberu z kandidátnych listín počas
volieb, ale rozvíjajú ju do aktívneho občianstva a nepretržitej obrany demokratického spôsobu života.
Účasť mladých ľudí na voľbách je na Slovensku dlhodobo veľmi nízka, v prípade eurovolieb dokonca najnižšia v Európskej únii. Študentské voľby sú preto rozhodujúcou aktivitou, ktorá pomáhajú tento stav zmeniť k lepšiemu.