ZÁZNAM: TK ministra hospodárstva SR Richarda Sulíka
PREHRAŤ

ZÁZNAM: TK ministra hospodárstva SR Richarda Sulíka

Pozrite si záznam.

TK ministra hospodárstva SR Richarda Sulíka