ZÁZNAM: TK pri príležitosti vyhlásenia výsledkov SLOVAK PRESS PHOTO
PREHRAŤ

ZÁZNAM: TK pri príležitosti vyhlásenia výsledkov SLOVAK PRESS PHOTO

Pozrite si záznam.

TK pri príležitosti vyhlásenia výsledkov a udeľovania cien 10. ročníka súťaže novinárskej fotografie. Na TK bude informovať Lenka Antalová Plavúchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR Bratislavy, Jana Šantavá, víťazka Grant Bratislavy za rok 2020, víťaz Grantu Bratislavy za rok 2021. Jana Hojstričová, odborná garantka projektu Slovak Press Photo, Daniel Stehlík, víťaz Grand PRIX 2021 a Jana Garvoldtová, riaditeľka Slovak Press Photo.