ZÁZNAM: SZRB poskytla vlani podnikateľom takmer 900 úverov spolu v objeme 132 mil. eur
PREHRAŤ

ZÁZNAM: SZRB poskytla vlani podnikateľom takmer 900 úverov spolu v objeme 132 mil. eur

Pozrite si záznam.

Bratislava 3. mája (TASR) - Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) poskytla podnikateľom v roku 2021 takmer 900 úverov v celkovej výške 132 miliónov eur. Z hľadiska objemu bol najvýznamnejším úverový antikorona program SHB administrovaný štátnym Slovak Investment Holdingom (SIH), kde bolo poskytnutých viac ako 34 miliónov eur. Banka vlani dosiahla prevádzkový hospodársky výsledok 5,3 milióna eur a čistý zisk vo výške 955.000 eur, informovala v utorok SZRB.
      "Prvým antikorona úverovým programom bol Podnikateľ 2020. Ten bol MF predĺžený až do júna tohto roku, takže čerpanie úverov je stále možné," uviedol Peter Dávid, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva SZRB. Od SZRB môže dlžník získať od 10.000 do 350.000 eur. Cena úveru s pevne fixovanou ročnou úrokovou sadzbou vo výške 4 % môže byť bonifikáciou úroku zo strany Ministerstva financií SR znížená po splnení podmienok až na nula percent.
      Banka sa podieľala aj na antikorona programoch SIH. "Na jeseň minulého roku banka poskytla súčinnosť ministerstvu financií pri poskytovaní návratných finančných pomocí cestovným kanceláriám. Ministerstvo tak vyplatilo desiatkam cestoviek cez SZRB takmer 30 miliónov eur," uviedol Dávid.
      V posledných mesiacoch spustila SZRB viacero úverových programov pre živnostníkov a malé a stredné podniky. Koncom minulého roka uzavrela rámcovú garančnú zmluvu s európskym investičným fondom (EIF). Ten poskytne SZRB 50 miliónov eur v zárukách pre malé a stredné firmy. V marci SZRB spustila program Energia určený na pokrytie rastu cien energií a v apríli program FlexiRozvoj. Ten poskytuje firmám dlhodobé zdroje so splatnosťou až do 20 rokov.
      Štátny tajomník ministerstva financií Marcel Klimek priblížil, že Slovensko počas pandémie nového koronavírusu poskytlo na bankové záruky prostredníctvom Eximbanky a SZRB firmám viac ako miliardu eur. "Táto pomoc bola cielená a vnímame ju z dnešného pohľadu ako úspešnú," povedal Klimek. Pomoc podľa neho zachránila drvivú väčšinu spoločností, ktorým bola poskytnutá.