SOPK si v tomto roku pripomína 25 rokov od svojho založenia
PREHRAŤ

SOPK si v tomto roku pripomína 25 rokov od svojho založenia

Podľa predsedu P. Mihóka sa komora aktívne angažuje aj v duálnom vzdelávaní a až 80 percent vzdelávania sa realizuje v jej gescii.

Bratislava 28. septembra (TASR) - Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) si v tomto roku pripomína 25 rokov od začatia svojej činnosti. Od svojho etablovania v roku 1992, ako dnes povedal pri bilancovaní štvrťstoročnej existencie na stretnutí s novinármi v Bratislave jej predseda Peter Mihók, sa stala najreprezentatívnejším zoskupením podnikateľskej sféry na Slovensku.

Za uvedené obdobie sa aktivity komory sústredili na semináre pre podnikateľov, organizovanie podnikateľských misií do zahraničia, ktorých bolo vyše 800, zorganizovanie zahraničných podnikateľských misií na Slovensku v počte takmer 1100, ako aj množstvo ďalších aktivít smerujúcich k vytváraniu vhodného podnikateľského prostredia.

Ako zdôraznil predseda komory, počas 25-ročného pôsobenia bola SOPK vždy schopná a pripravená reagovať na rozhodujúce spoločenské a ekonomické výzvy. Komora sa aktívne angažuje aj v duálnom vzdelávaní a až 80 % vzdelávania sa realizuje v jej gescii.

"V súčasnom období sa komora okrem štandardných funkcií sústreďuje najmä na oblasť etiky v podnikaní. Vedomá si však skutočnosti, že etický podnikať sa dá len v etickom a transparentnom prostredí, stali sme sa jedným z iniciátorov a následne aj signatárom výzvy Rule of Law, ktorú aj vláda v roku 2015 prijala vo forme svojho akčného programu. SOPK považuje za dôležité rozvinúť tento program do ďalších oblastí a dosiahnuť tak výraznejší posun otázok etiky, boja proti korupcii a zvyšovania osobnej zodpovednosti v celospoločenskej rovine," povedal Mihók.