Manažéri a podnikatelia diskutovali o prognóze slovenskej ekonomiky
PREHRAŤ

Manažéri a podnikatelia diskutovali o prognóze slovenskej ekonomiky

Peter Pellegrini pripomenul, že by bolo žiaduce, aby sa podnikateľské zväzy a združenia zjednotili pod jednu strechu, čo by výrazne napomohlo pri rokovaniach o zlepšovaní podnikateľského prostredia.

Bratislava 23. januára (TASR) - Prognóza vývoja ekonomiky v tomto roku je ústrednou témou v poradí už 21. ročníka konferencie organizovanej Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou (SOPK), ktorá sa uskutočnila v utorok v Bratislave.

Predseda SOPK Peter Mihók v úvode zdôraznil, že samostatné Slovensko za 25 rokov svojej existencie dokázalo svoju životaschopnosť prakticky vo všetkých oblastiach. V tomto, a najmä v budúcich rokoch však pôjde o udržateľnosť pozitívneho vývoja. To, ako zdôraznil, si však vyžaduje zásadné zmeny v oblasti školstva a prípravy budúcich kvalifikovaných pracovníkov a v neposlednom rade aj v oblasti vedy a výskumu.

Podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini okrem iného pripomenul, že by bolo žiaduce, aby sa jednotlivé podnikateľské zväzy a združenia zjednotili pod jednu strechu, čo by výrazne napomohlo pri rokovaniach o zlepšovaní podnikateľského prostredia.

Podľa jeho slov rôzne prieskumy, indexy aj tabuľky ukazujú, že Slovensko napreduje. Je však žiaduce, pripomenul, aby sa pri rôznych hodnoteniach, najmä zo strany rôznych medzinárodných inštitúcii vychádzalo z aktuálnych údajov. Často sa totiž používajú staré údaje, čo nezodpovedá realite.

Značnú časť svojho vystúpenia venoval podpredseda vlády štrukturálnym fondom a ich čerpaniu. Označil ich za jeden z významných rozvojových faktorov Slovenska.

"V predošlom programovom období 2007-2013 sa nám podarilo vyčerpať takmer 97 % finančných prostriedkov, čo predstavuje viac ako 11,2 miliardy eur. Významným podielom bol zo štrukturálnych fondov podporovaný tiež podnikateľský sektor. Podnikateľské subjekty získali v rámci takmer 3000 projektov príspevok vo výške viac ako 1,1 miliardy eur z fondov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie. Podarilo sa nám vytvoriť množstvo nových pracovných miest, podporiť kvalitnejšie vzdelávanie, lepšiu infraštruktúru, zabezpečiť investície do výskumu a vývoja a do ďalších oblastí, ktoré prispievajú k zvýšeniu konkurencieschopnosti Slovenska v globálnej ekonomike," povedal Pellegrini.

Podľa jeho slov v roku 2017 sa výraznou mierou podarilo naštartovať implementáciu európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014-2020. V oblasti vyhlásených výziev sa nepodarilo posunúť na 78,7% z celkovej alokácie, čo predstavuje nárast o 52,3 %, (27,2 p.b.). V rámci zazmluvňovania jednotlivých projektov sa dosiahla hodnota 34,4 % z celkovej alokácie, čo predstavuje nárast o 156,2 % (21 p.b.).

V minulom roku sa podarilo do praxe zaviesť niekoľko opatrení, vďaka ktorým sa zjednodušila administratíva pri podávaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Zníženie byrokracie, elektronické podanie žiadosti a zrušenie príloh je konkrétnym opatrením v rámci iniciatívy „Jedenkrát a dosť". Úrady tak budú využívať dostupné registre a podnikatelia môžu ušetrený čas venovať kvalitnejšej príprave obsahu svojich projektov. Každý podnikateľ na Slovensku už má zriadenú svoju elektronickú schránku, podávanie žiadostí elektronicky tak môže zrealizovať z pohodlia svojej kancelárie. Nezanedbateľné bude aj ušetrenie desiatok eur na poplatkoch pri vybavovaní potvrdení, ale aj stoviek eur na využívané konzultačné spoločnosti.

V septembri 2017 bol tiež vládou SR schválený Akčný plán na posilnenie transparentnosti a zjednodušovania implementácie eurofondov, ktorý vypracoval ÚPPVII v spolupráci s nadáciou Zastavme korupciu. Akčný plán je ďalší krokom vpred, ktorý reaguje na zistené nedostatky súvisiace s výzvami pre vedecko-výskumné projekty a procesom ich hodnotenia. V celkovo 26 oblastiach bolo navrhnutých 38 opatrení na základe skúseností s implementáciu eurofondov, spolupráce s Európskou komisiou, riadiacimi orgánmi, zástupcami občianskej spoločnosti a na základe príkladov dobrej praxe zo zahraničia, uzavrel Pellegrini.