PREŠOV-PSK 25: Záznam zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK)
PREHRAŤ

PREŠOV-PSK 25: Záznam zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK)

Pozrite si záznam z 25. zasadnutia PSK.

Prešov 22. mája 2017 (TABLET.TV) - Predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) MUDr. Peter Chudík v zmysle § 11 ods. 3 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v platnom znení zvolal 25. zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja. Zasadnutie sa uskutočnilo dňa 22. mája 2017 (pondelok) o 11:00 hod. v malej zasadačke Okresného úradu v Prešove, Námestie mieru 3.

  1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
  2. A/ Záverečný účet PSK za rok 2016.
      B/ Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k Záverečnému účtu PSK za rok 2016.
      C/ Správa nezávislého audítora.
  3. Navýšenie úverovej linky č. 84.054 Prešovská regionálna infraštruktúra II z 18. 12. 2014. 
  4. Úprava rozpočtu č. 3/PSK/2017 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2017. 
  5. Združená investícia PSK a mesta Vranov nad Topľou „Multifunkčný športový areál“.
  6. Záver.