PREŠOV-PSK 11: Poslanci Prešovského kraja prerokovali návrh čerpania úveru na opravy ciest
PREHRAŤ

PREŠOV-PSK 11: Poslanci Prešovského kraja prerokovali návrh čerpania úveru na opravy ciest

Prinášame vám záznam z rokovania zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja.

Prešov 17. júna (TASR/TABLET.TV) – Najdôležitejším bodom 11. zasadnutia Zastupiteľstva PSK bolo schvaľovanie čerpania prostriedkov z úveru z Európskej investičnej banky (EIB).

V ďalšom programe poslanci prerokovali plán činnosti útvaru hlavného kontrolóra, zásady rozpočtového procesu PSK a úpravu rozpočtu pre rok 2015. Zastupiteľstvo sa oboznámilo so správou o činnosti Centra rozvoja turizmu pre oblasť Vysokých Tatier a správou o činnosti Inovačného partnerského centra za rok 2014.

V rámci rokovania sa schvaľoval aj návrh na zmeny v sieti škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania SR či majetkové prevody nehnuteľného majetku samosprávneho kraja. Poslanci rovnako diskutovali aj o návrhu kandidátov pre obsadenie správnej a dozornej rady Ľubovnianskej nemocnice, n. o.