BRATISLAVA-BSK: Ustanovujúce zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja (BSK)
PREHRAŤ

BRATISLAVA-BSK: Ustanovujúce zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja (BSK)

Pozrite si záznam z ustanovujúceho zasadnutia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja

Bratislava 4. decembra 2017 (TABLET.TV) – Ustanovujúce zasadnutie Zastupiteľstva BSK sa uskutočnilo dňa 4. decembra 2017 (pondelok) o 11:00 hod. v Historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky, Župné námestie 11, Bratislava.

1. Otvorenie zasadnutia novozvoleného Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja

2. Správa predsedu Volebnej komisie Bratislavského samosprávneho kraja o výsledkoch volieb do orgánov samosprávneho kraja konaných 04.11.2017

3. Príhovor predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Pavla Freša

4. Zloženie sľubu novozvoleného predsedu Bratislavského samosprávneho kraja

5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja

6. Príhovor novozvoleného predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Juraja Drobu

7. Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

8. Schválenie uznesenia

9. Záver