BRATISLAVA-BSK 01: Záznam zasadnutia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja (BSK)
PREHRAŤ

BRATISLAVA-BSK 01: Záznam zasadnutia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja (BSK)

Pozrite si záznam I. pracovného zasadnutia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja.

Bratislava 20. decembra 2017 (TABLET.TV) – Predseda BSK Juraj Droba zvolal zasadnutie Zastupiteľstva BSK na 20. decembra 2017 (streda) o 9:00 hod. do rokovacej sály Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, Bratislava.

Otvorenie zasadnutia, voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a schválenie programu

  1. Harmonogram prípravy a zberu materiálov na zasadnutia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2018

  2. Návrh na zriadenie komisií Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja, voľba ich predsedov a členov

  3. Rôzne 

  4. Záver