ZÁZNAM: Mimoriadne zasadnutie Zastupiteľstva PSK
PREHRAŤ

ZÁZNAM: Mimoriadne zasadnutie Zastupiteľstva PSK

Pozrite si záznam.

PSK: Poslanci na druhý pokus schválili zrušenie Obchodnej akadémie v Bardejove 


      Prešov 20. septembra (TASR) – Zrušenie Obchodnej akadémie v Bardejove prešovskí krajskí poslanci napokon schválili na druhý pokus. Počas hlasovania sa však vyskytli komplikácie a na schválenie chýbal jeden hlas. Potrebná bola totiž trojpätinová väčšina zo všetkých 62 poslancov.
      Poslanec Juraj Bochňa (nezávislý), ktorý sa podľa hlasovacieho systému zdržal hlasovania, povedal, že hlasoval za zrušenie školy. "Objavilo sa zelené políčko, čo znamená, že som hlasoval za a akonáhle som sa odvrátil od toho, tak sa tam ukázalo zdržal sa," uviedol Bochňa.
      "Všetky otázky, ktoré som mal na vedúceho odboru školstva, som dostal zodpovedané. Verím, že sme urobili správny krok. Sme Bardejovčania. Myslím si, že by sme sa mali postarať o to, aby to školstvo naozaj fungovalo, ako má," zdôvodnil svoje rozhodnutie hlasovať za zrušenie školy Bochňa.
      Po odchode časti poslancov z rokovacej sály, prítomní diskutovali o platnosti hlasovania.
      "K technickým záležitostiam ja sa nejdem vyjadrovať. Koniec koncov poslanec vyjadril svoju vôľu, ako hlasoval, takže pokladám to za uzavretú vec. Radil som sa aj s kontrolórom aj s právničkou, takže toto všeobecne záväzné nariadenie (VZN) v konečnom dôsledku prešlo," uviedol po rokovaní predseda PSK Milan Majerský s tým, že uznesenie podpíše.
      "Sú uznesenia, ktoré prechádzajú o jeden hlas a sú uznesenia, ktoré prechádzajú všetkými hlasmi. Samozrejme, nemôžem čakať, aby pod nepopulárne uznesenia sa podpisovali a hlasovali za ne všetci poslanci. Toto rozhodne bolo nepopulárne uznesenie. Nikdy predtým sa nerušili školy, nikdy predtým sa nerobila racionalizácia," doplnil Majerský.
      "K 1.10. bude táto škola v zmysle prijatého VZN zrušená a všetky nástupnické práva a povinnosti prejdú na Hotelovú akadémiu ako nástupnícku inštitúciu Obchodnej akadémie v Bardejove," skonštatoval vedúci odboru školstva Úradu Prešovského samosprávneho kraja (ÚPSK) Ján Furman.
      Podľa jeho slov sa bude meniť i názov školy. "Pracujeme teraz na tom s vedením školy, žiakmi a pedagógmi. Dali sme takú možnosť, aby oni navrhli názov školy, teda žiaci hotelovej a obchodnej akadémie. Následne my to v kontexte legislatívy spracujeme," vysvetlil Furman.
      Rezort školstva na základe žiadosti odboru školstva (ÚPSK) rozhodol o vyradení Obchodnej akadémie v Bardejove zo siete škôl k 31. augustu 2018. Poslanci však VZN o zrušení školy prvý raz koncom augusta neschválili. PSK musel z dôvodu neschváleného VZN vyčleniť zo svojho rozpočtu ďalších takmer 58.000 eur na odstupné a preplatenie nevyčerpaných dovoleniek vrátane odvodov pre zamestnancov Obchodnej akadémie v Bardejove. V novom školskom roku škola prijala iba 15 žiakov. 
      Majerský pripustil rušenie alebo zlúčenie ďalších škôl, keďže podľa neho je žiakov stále menej, ale budovy a školy kraju ostávajú. Racionalizáciu siete stredných škôl majú na 80 až 90 percent pripravenú.
      "Niekde pôjde o zrušenie, niekde o zlúčenie, ale táto racionalizácia je pripravená. Pripomínam, racionalizácia v našom ponímaní, ako ju pripravujeme, má mať ten pozitívny zmysel pre dobro študentov, učiteľov a samozrejme aj rodičov. Predovšetkým budeme pristupovať k racionalizácii, kde je nízky počet žiakov a bude tiež smerovať k tomu, aké študijné odbory sú potrebné na trhu práce v súčasnosti," dodal predseda PSK.