SVET s P. Demešom: Ako zákon o štátnom občianstve ovplyvní Slovákov žijúcich v zahraničí?
PREHRAŤ

SVET s P. Demešom: Ako zákon o štátnom občianstve ovplyvní Slovákov žijúcich v zahraničí?

Pozrite si ďalší diel relácie.

Poslanci NR SR sa na aktuálnej schôdzi začali zaoberať návrhom novely zákona o štátnom občianstve. Zákon bude mať dopad aj na Slovákov žijúcich v zahraničí, o čom debatuje Pavol Demeš v štúdiu TASR TV so zakladateľkou mimovládnej organizácie Global Slovakia Zuzanou Palovič a predsedom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milanom Jánom Pilipom.

 

Podmienky straty občianstva SR po prijatí cudzieho by sa mohli zmierniť

      Bratislava 18. marca (TASR) - Podmienky straty slovenského občianstva po prijatí občianstva iného štátu by sa mohli zmierniť. Počíta s tým novela zákona o štátnom občianstve z dielne ministerstva vnútra, ktorú vo štvrtok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania. Slovenské štátne občianstvo by podľa návrhu mohli získať tiež bývalí občania SR, ktorí ho stratili na vlastnú žiadosť, ako aj osoby so slovenským pôvodom po jednom z rodičov, prarodičov alebo praprarodičov. Súčasný zákon pripravuje o slovenské občianstvo tých ľudí, ktorí prijmú občianstvo iného štátu.

O slovenský pas by nemuseli prísť občania v prípadoch, ak ide o nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva manžela za trvania manželstva, narodením, osvojením, alebo ak ho nadobudlo maloleté dieťa. Slovenské občianstvo by si mohli udržať aj občania, ktorí nadobudnú cudzie štátne občianstvo, "ak majú na území štátu, ktorého štátne občianstvo nadobudnú, povolený, registrovaný alebo inak evidovaný pobyt v čase nadobudnutia cudzieho občianstva najmenej päť rokov a predložia doklady preukazujúce tieto skutočnosti". O štátne občianstvo SR by nemuselo prísť ani maloleté dieťa, ktorého rodič zostáva štátnym občanom SR.

Občania alebo bývalí občania Českej republiky by po novom nemuseli pri žiadosti o slovenské občianstvo spĺňať požiadavku ovládania slovenského jazyka. Výnimka z ovládania štátneho jazyka by sa mohla uplatňovať aj pri žiadateľoch starších ako 65 rokov a tých, ktorí vykonali jazykové skúšky zo slovenského jazyka. Vzťahovať by sa mala aj na žiadateľov, ktorí majú vydané platné osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí.

Z návrhu novely tiež vyplýva, že ľudia, ktorí prišli o slovenské občianstvo, by už oň nemuseli požiadať na základe výnimky ministra vnútra SR, ale v riadnom konaní. Po novom by žiadatelia nemuseli mať pobyt na území SR, čiže by mali byť odbremenení od povinnosti prihlasovať sa ako cudzinci na pobyt na cudzineckej polícii.

Slovenský pas strácajú ľudia na základe zákona o štátnom občianstve, ktorý prijala prvá vláda Roberta Fica (Smer-SD). Niekdajší kabinet reagoval právnou normou v roku 2010 na maďarský zákon, ktorý od roku 2011 zjednodušuje udeľovanie dvojakého občianstva zahraničným Maďarom. Na základe súčasného zákona prichádzajú o slovenský pas tí, ktorí prijali občianstvo iného štátu.